top of page
Communicating in Sign Language

Lekce bachaty pro neslyšící

Social dances jako způsob propojení světa slyšících a neslyšících

HUDBU JE MOŽNÉ VNÍMAT RŮZNÝMI SMYSLY

Hudba je organizovaný systém zvuků produkovaný člověkem, určený primárně pro lidské vnímání a její cílem je především estetické působení. Obvykle je vnímána komplexně skrze různé smysly: nejenom sluchem, ale i hmatem a zrakem. Pro neslyšící jsou důležité právě ty poslední dva smysly, díky kterým dokážu hudbu vnímat přes hudební vibrace či vizuální podobu.

Seznamte se

Marika Jolly Šebestová

lektorka bachaty pro neslyšící

Jolly se několik let výzkumně věnovala oblasti hudby a tance u neslyšících. Poslední rok a půl aktivně učí neslyšící lidi vnímat hudbu a interpretovat ji pomocí social dances (primárně bachaty). Je si vědoma toho, že sluchové vnímání je u každého jedince individuální (např. podle stupně, příčiny a doby vzniku postižení)  a má odlišnou kvalitu a schopnost zpracování zvuku, a proto i lidský a taneční přístup k lidem je různý.  

Jolly je přesvědčena, že zažívat a prožívat hudbu a tanec by nemělo být nikomu odepřeno. Věří, že svou lásku a vášeň k tanci dokáže přenést i mezi neslyšící. Jelikož ovládá český znakový jazyk, komunita neslyšících je jí blízká a věnuje se i jiným projektům v rámci této minoritní společnosti, chce tancovat a učit neslyšící i nadále.

582A0184_edited.jpg

HUDBA A TANEC MAJÍ V KOMUNITĚ NESLYŠÍCÍCH SVÉ MÍSTO

Většinová společnost si stále myslí, že pokud někdo neslyší, nemůže poslouchat hudbu či tancovat. Možná to dává smysl, ale skutečnost je úplně jiná. Uveďme jen zlomek příkladů, že hudba a tanec mají v komunitě neslyšících své místo: umělci, tanečníci, hudebníci a skladatelé, kteří se věnují hudbě, kromě jiného i základní a střední školy s hudebně-dramatickou výchovou. Také umělecké tlumočení hudby do znakového jazyka, návštěva koncertů, poslouchání hudby či hra na hudební nástroj. To všechno funguje a jde, mnohokrát s využitím kompenzační pomůcky!

Příkladem je i náš neslyšící kamarád, tanečník ze Slovenska Andreas Cruz, který nejen tancuje, ale dokonce i učí tance jako jsou salsa a bachata. 

Naše nabídka

Friends Having Fun

1

Lekce na ZŠ, SŠ, gymnáziích a VŠ

Pomozte studentům zapadnout do většinové společnosti díky social dances, které je propojí se slyšícími a rozšíří jim obzory, ať jsou kdekoli na světě.

2

Lekce ve firmách a organizacích

Domluvte si lekce pro zaměstnance a zpříjemněte jim tak pracovní den, ale i osobní společenský život mimo kancelář.

3

Lekce na akcích pro neslyšící

Okořeňte váš program večírku nebo třeba festivalu taneční lekcí světového social dance bachaty, kterou si užijí všichni bez rozdílu.

„Tanec je jako komunikace - umění ,slyšet' to, co není řečeno. Je to řeč beze slov, kdy hudbu nepotřebujeme slyšet, nýbrž cítit a prožít."

- Jolly, lektorka bachaty pro neslyšící

bottom of page